~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bijgaand mijn bijdrage voor een memory lane
boekje - een (scan van) een gedicht dat Bar
niet onbekend is omdat ik haar dat enige tijd
geleden heb doorgegeven.

Ik zou het fijn vinden als dit kan worden
opgenomen, als blijk van mijn grote
bewondering voor de wijze waarop Barry met
het verlies/verliezen in haar leven is
omgegaan en omgaat. Verliezen is een kunst -
en die beheerst zij!
Als ik terugdenk aan de vele jaren waarin ik
het genoegen heb Barry te mogen kennen, is
dat toch, sinds Tjtits' overlijden, voor mij
een wezenlijk kenmerk voor Barry geworden.
                 ernestine van der Wall