HAAGSE BEEK,
MACHIEL VRIJENHOEKLAAN
HAAGSE BEEK DOOR DE TUIN VREDESPALEIS
STUKJE HAAGSE BEEK WAAR HIJ OVERGAAT
IN DE MAURITSKADE .

Stroomgebied

De geschiedenis van de Haagse Beek werd pas
zichtbaar in de zeventiende eeuw. Uit deze tijd
stammen de oudste kaarten waarop de Beek
enigszins herkenbaar staat afgebeeld. De Beek
liep toen door het Noordeinde, achter de
Hoogstraat en het Achterom naar het Spui.

Het eerste stuk van de Beek voert door
duinvallei Segbroek, die tussen de zeeduinen
en de laatste rij ‘oude’ duinen ligt. Vanuit de
Machiel Vrijenhoeklaan loopt de Beek
langs Meer en Bos, de Balsemienlaan en de
Sportlaan (door de Bosjes van Pex) naar
de Segbroeklaan.

Daar kruist zij sinds 1888  het Afvoerkanaal (of
Verversingskanaal)
bij Houtrust. Het Beekwater wordt bij de
Houtrustbrug door het Beekgemaal via een
duiker onder het Afvoerkanaal doorgepompt naar
het Stadhoudersplantsoen. Dan vervolgt de Beek
zijn weg langs de John F. Kennedylaan naar het
Landgoed Zorgvliet,

waar hij langs het Catshuis door het park
slingert. Via de Jacob Catslaan
kronkelt door het parkje tussen Buitenrustweg
en Rustenburgweg en stroomt daarna door de
tuin van het Vredespaleis, waarin de Beek door
de tuinarchitect isgeïntegreerd.
Vervolgens gaat hij door de wijken
Archipelbuurt en Willemspark.

zondag. stille straten. winkels dicht.
het strand en de horeca wel open.
onder de boulevard is een prachtige ruime parkeergarage
gebouwd over nagenoeg de lengte van de boulevard.

de duinen zijn ruim opgehoogd ......
en de bewoners van de boulevard zullen daar niet blij mee zijn ;
hun uitzicht op zee is nu algeheel belemmerd.
heerlijk nieuw haringkje gehapt ( met mes en vork ...)
zandTrappen wordt niett mijn hobby ...
LANDGOED MARLOT
Oorspr. functie        woonhuis
Huidig gebruik        kantoor
Start bouw        17e eeuw
Bouwstijl        classicisme
Monumentstatus        Rijksmonument
WONING VOORMALIG MINISTER PRESIDENT
PIET DE JONG
markante klok aan alle 4 zijden.
dit hebben we (helaas) niet echt gezien.
Zandstenen beeld op
voetstuk.
Opschrift Gerda met het
Rendier
.
Gerda, figuur uit het
sprookje De Sneeuw-
koningin van Hans
Christian Andersen.
aanstormend talent TennisClub Marlot
HENDRINALAND en omgeving
Het bedrijf Unibail Rodamco investeert in totaal zo'n 470
miljoen euro om het oude Leidsenhage te veranderen. Het
wordt volledig overdekt, er komt een grote versafdeling, een
grote bioscoop, winkels van de grote merknamen en kleinere
winkels met een eigen karakter. Het vernieuwde winkelcentrum
gaat in 2019 open.
HAAGSE BEEK MET HAAGSE
LOES
In het Stadhoudersplantsoen is woensdag de eerste insectenmuur van
Den Haag geopend. Insecten, zoals bijen en lieveheersbeestjes, kunnen
voortaan in de muur overwinteren.

De plaatsing van de muur maakt deel uit van het gemeentelijk beleid om de
openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor bijen en andere insecten.
Eerder werden daarvoor in het Stadhoudersplantsoen ook al bloembedden
aangeplant. De muur staat tegenover het Gemeentemuseum.
KWAMEN WE ONDERWEG TEGEN
Twee meisjes,
~van Jos van Riemsdijk,
Stadhoudersplantsoen, 1954
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ook natuur tijdens de Haagse Beekwandeling.
De bekendste soort is de eikengalwesp (Cynips quercusfolii)
die op de onderkant van eikenbladeren 3 centimeter grote
gele tot rode galappels veroorzaakt.

En dan Loes die Achter de witte muur keek en de klok
ontdekte die je aan de Waalsdorpervlakte klok doet denken.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de wandelclub WZN
zonder naam /
zonder leden.
wij vonden de BrainWave
van OmaBarry
een uitstekend idee ;
om ervaren StadsGids
Jacqueline te vragen ons
een stukje van het Haagse
centrum te laten zien.
Okt.01.2017.
deelnamers loes puck riet
ton barry fred.
verzamelPunt het standbeeld van van Koning Willem II,
in 1792 geboren in Den Haag. van 1840 tot 1849 koning
der Nederlanden.

hij heeft veel gevochten waarbij waterloo 1815.
Willem II trad 1816 in het huwelijk met Anna Paulowna
straat, een dochter van tsaar Paul I van Rusland.
5 kinderen waaronder de latere Willem III - Huwde Emma
van Waldeck-Pyrmont kade.

de homoseksuele relaties die Willem II onderhield waren
in die tijd eigenlijk ontoelaatbaar, en dat terwijl (180-192
n.Chr.) keizer commodus zich amuseerde in Rome met zijn
harem die bestond uit 300 jongens en 300 meisjes.
WII 1849 overleden. bijgezet grafkelder van Oranjes. Delft.
BUITENHOF-BINNENHOF

PLEIN-HOFVIJVER-LANGS
USA AMBASSADE-SMIDSWATER
-NIEUWE UITLEG

MALIESTRAATJE-DENNEWEG-
KAZERNESTRAAT-UITGELOPEN VIA
ACHTERZIJDE DES INDES-

PARKSTRAAT-HOFJE-LANGE
VOORHOUT-TERUG BUITENHOF
binnenhof - bataafse parlementen
1796-1806
=
FONTEIN
Ter nagedachtenis van Willem II
Roomsch Koning en Graaf van
Holland, Begunstiger der stedelijke
vrijheden, beschermer der kunst,
stichter der kasteelen in ‘s-
Gravenhage en Haarlem, geb.
MCCXXVII †MCCLVI†

In 1885 werd de fontein geplaatst
en in 1970 en in 2006-2007
gerestaureerd. Sinds de laatste
opknapbeurt is hij weer geschilderd
in de oorspronkelijke kleuren bruin
en goud.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
binnenhof - bataafse parlementen
1796-1806
=
FONTEIN
Ter nagedachtenis van Willem II
Roomsch Koning en Graaf van
Holland, Begunstiger der stedelijke
vrijheden, beschermer der kunst,
stichter der kasteelen in ‘s-
Gravenhage en Haarlem, geb.
MCCXXVII †MCCLVI†

In 1885 werd de fontein geplaatst
en in 1970 en in 2006-2007
gerestaureerd. Sinds de laatste
opknapbeurt is hij weer geschilderd
in de oorspronkelijke kleuren bruin
en goud.
WESTKANT 1861 gebouw Ministerie van Koloniën.
hoek Plein Lange Poten Huygenshuis 1637. 1876 afgebroken.
Ministerie van Justitie de hoge raad 1861, 1988 afgebroken.
nieuwe gebouw Tweede Kamer.

NOORDKANT. (nr. 24) Sociëteit de Witte.
originele gebouw wit. vervangen 1870. ledenbestand
voornamelijk
afkomstig militaire wereld, diplomatieke dienst etc.
"onze"
oom Jan (knil-veteraan) had er zijn eigen 'stoel'.
Tussen De Witte en het Mauritshuis : de Korte Vijverberg.


OOSTKANT (nr. 19) Logement Amsterdam 1737. barokstijl.
Hoog in gevel
Amsterdamse wapen. De Haagsche Kluis - horeca - Plein 20.
1800 bankiersfirma . 1905 verbouwing art-nouveau stijl


ZUIDKANT  Lange Poten / Korte Poten, het Logement van
otterdam, ministerie van Defensie gebruik. Daarnaast
horeca.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Midden op het Plein staat een standbeeld van Willem van
Oranje Het beeld werd onthuld in 1848, slechts drie jaar
nadat het ruiterstandbeeld van de Vader des Vaderlands
voor Paleis Noord-einde was geplaatst.

Bij de herinrichting is het beeld van Prins Willem van
Oranje  een kwartslag gedraaid. Hij stond namelijk
oorspronkelijk met zijn rug naar het Binnenhof.
Het verhaal is dat de toenmalige Haagse Wethouder het
ongepast vond dat een Oranje-Nassau met zijn rug naar
het parlement stond en dat daarom de kwartslag draai is
ingezet
vanaf het plein zijn we gewandeld langs de hofvijver.
naar verluidt heeft  graaf Willem II van Holland in de
13e eeuw zijn kasteel naast de vijver gebouwd en liet hij
er een slotgracht omheen graven. De Hofvijver werd in de
14e eeuw rechthoekig gemaakt.
Dit ontwerp heeft de vijver tot op de dag van vandaag.

Tegenwoordig grenst de Hofvijver aan het Buitenhof maar
tot in de 19e eeuw stonden er huizen aan het water. De
vijver is zeer ondiep.
Op de hoek van de Korte en de Lange Vijverberg loopt de
kade af naar het water. Hier was vroeger een wed (een
plaats waar de paarden water konden gaan drinken); een
tweede wed bevond zich aan de andere kant van de
Hofvijver bij het Toernooiveld.

vervolgens zijn we gewandeld langs de amerikaanse
ambassade en de koninklijke schouwburg naar de
achterzijde Hotel des Indes ;
en kwamen we bij
SMIDSWATER - NIEUWE UITLEG.

DE NAAM ZEGT HET AL, ER WAS EEN WAPENFABRIEK EN HET
WATER DIENDE OM DE GEMAAKTE STUKKEN IN AF TE KOELEN.

OP DE NIEUWE UITLEG STOND OOK EEN HEEL FRAAI PAND TE
KOOP MET UNIEKE BRIEVENBUS - 2 MILJOEN EURO - MAAR WEL
INCLUSIEF DE BRIEVENBUS.
GEBOUW NATIONALE POLITIE
Nieuwe Uitleg 1
JE KUNT ER OOK TERECHT VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
VERDER GEWANDELD

MALIESTRAATJE-DENNEWEG-KAZERNESTRAAT-UITGELOPEN
VIA ACHTERZIJDE DES INDES-
PARKSTRAAT-HOFJE-LANGEVOORHOUT-
TERUG BUITENHOF

JE MOET HET MAAR WETEN, ACHTER EEN ENKELE DEUR
OP DE PARKSTRAAT VERSCHUILT ZICH EEN ECHT HAAGS
HOFJE - HOEWEL MAYBE NIETT UNIEK ... WEL HEEL LEUK.Hofje “Rusthof”, gesticht in 1841,

is één van de ongeveer 10 nog bestaande
liefdadigheidshofjes in Den Haag. Het ligt in het
centrum van Den Haag achter het Lange Voorhout.
Het hofje is een rijksmonument.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JAQUELINE
ZEER BEDANKT VOOR DE
UITGEBREIDE TEKSTEN EN
UITLEG, WAS LEERZAAM EN
OOK HEEL GEZELLIG > !!
AANKLIKBAAR
foto 's van het Thorbecke monument.
Dat is het meest recente beeld van
een politicus in Den Haag, op het
Voorhout bij het Tournooiveld,
onthuld in februari 2017 door Mark
Rutte en Jozias van Aartsen..

Thorbecke was de grondlegger van
de parlementaire democratie zoals we
die nu kennen, vooral door de
grondwet van 1848.

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
Clingendael is een onderzoeksinstituut dat diverse aspecten
van de internationale betrekkingen bestudeert.
'Clingendael' bestaat sinds 1983 en werd mede opgericht
door de Nederlandse minister van Defensie, maar is politiek
onafhankelijk.

Landgoed Clingendael  .
wandeling 26 oktober 2017Clingendael verwijst naar het dal tussen de duinen (clinge).
Al in de 16e eeuw wordt het landgoed Clingendael genoemd.
Door de combinatie van cultuur en natuur is het landgoed
een prettige plek voor jong en oud.

prachtige gebouwen en tuinen met indrukwekkende
boomgroepen en spiegelende waterpartijen.
De tuinkunst van 1818 is nog steeds zichtbaar.
De Japanse Tuin  is het pronkstuk van landgoed
Clingendael.
Hier zijn prachtige en zeldzame bomen en
planten te zien. De tuin is heel kwetsbaar. Daarom is de
Japanse Tuin slechts 8 weken in het jaar geopend. Dit
najaar kunt u van zaterdag 14 tot en met zondag 29
oktober de tuin bezoeken.
Loes had de datum van 26e heel prima geprikt plus dat ik
heel zacht en mooi weer had besteld ....
een ruime wandeling gemaakt door het prachtvolle bos
met mos en paddestoelen en langs de oude Bunkers en
hide-outs van Duitsers WOII.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis bewoond
door rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. Hij liet de
opstaande stenen bij de hondengraven platleggen omdat
hij bang was dat zich er sluipschutters achter zouden
verstoppen. Tevens werden er meerdere bunkers gebouwd.

Leuke foto's gemaakt - helaas allemaal mislukt .dat
gebeurt niet weer een keer ... wehkamp bedankt ......
maar dan hebben we nog wel de foto's van Loes.
spraakzame en minder spraakzame boswachters e.d.
gesproken.

HET BOSWACHTERS HUISJE.